Lemke Consultants biedt integrale bedrijfskundige ondersteuning aan een grote diversiteit van organisaties. Het gaat hierbij om een pragmatische aanpak van projecten op het gebied van strategie, structuur, mensen, systemen en processen.

Speerpunten zijn strategisch management, kwaliteit, HRM en communicatie. Deze onderwerpen worden op maat uitgewerkt in advies, interim management, trainingen en coaching.
We werken mensgericht. Dit doen we door (medewerkers van) klanten te laten excelleren in eigen talenten, door ze bewust te maken en aan te spreken op hun mogelijkheden. Hiermee verankeren we gewenste veranderingen.

Strategie

Door een interactieve contextanalyse ontwikkelt u visie om uw koers op af te stemmen. Dit vertalen samen met u in beleid en doelstellingen.


Kwaliteit
Wij verzorgen een pragmatische opzet, implementatie en borging van managementsystemen conform
ISO 9001, 14001, 27001, HKZ, BRC, VCA, ...


HR


GoedPersoneelsschap (GPS) door de invulling van personeelsbeleid, formatiebeheer, functies, werving & selectie, opleidingsplan, functionering, ARBO/RI&E,...

Communicatie

De bloedbaan van uw organisatie, intern én extern! Optimalisatie van overleg, presentaties, gebruik media, huisstijl, ...

over ons

Wie zijn wij?

In de jaren ’90 zijn we begonnen met de opzet van kwaliteitssystemen bij MKB-bedrijven door heel Nederland. In 2000 is de organisatie officieel onder haar huidige naam verder uitgebreid met de specialisaties strategie, HRM en communicatie in zowel profit-, als non-profitorganisaties.

Het  leuke aan ons werk is vooral de diversiteit van organisaties en mensen: elke situatie vraagt weer om een maatgerichte aanpak. Deze verscheidenheid aan type klanten en soorten opdrachten maakt de grootte van de invalshoek waarmee naar oplossingen wordt gekeken. Toch blijkt dat binnen de driehoek mens-middelen-systeem de uitdagingen vaak op overeenkomstige punten samenkomen om het evenwicht tot stand te brengen én te bewaren. We hebben gaandeweg kennis in verschillende branches opgedaan: ziekenhuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ict, productie, gemeenten, ministeries, hogescholen, verhuisbedrijven, autoschadeherstel, kinderopvang, horeca, logistiek, … Hierdoor ontstaan verrassende combinaties, zoals bijvoorbeeld tussen de Zorg en ICT, waaruit een testteam is ontstaan dat bemenst wordt door mensen met autisme.

Altijd werken we op projectbasis. Dit kenmerkt ook onze insteek en aanpak: de organisatie moet na onze ondersteuning in staat zijn om zelf verder te kunnen. Afhankelijk van de vraag en wens van de klant, kunnen wij in verschillende rollen onze ondersteuning bieden: als adviseur, interim, trainer of coach. Hoe danook, we werken altijd doel- en resultaatgericht vanuit de mogelijkheden van de klant. Deze mogelijkheden worden vaak door ‘bedrijfsblindheid’ niet (h)erkend, wat menige voor de hand liggende verbetering in de weg staat. Onze brede frisse blik kan hierin vaak helpen.

Door de onderstaande percentages krijgt u een beeld van de verdeling van onze opdrachten (tot 2021: 193 opdrachten bij 88 verschillende organisaties)

Strategie
28%
managementsystemen
25%
Trainingen
21%
coaching
14%
diversen
12%

Verschillende rollen

De tot nu toe uitgevoerde werkaamheden zijn in verschillende rollen uitgevoerd. Zoals onderstaande verdeling laat zien ligt het zwaartepunt op onze inzet als adviseur:

118

ADVISEUR

37

TRAINER

25

COACH

13

INTERIM

producten

De diversiteit in geleverde diensten en producten is door de jaren heen groot. Toch is er een focus op gecertificeerde managementsystemen volgens verschillende normeringen (ISO, HKZ, BRC, HACCP, GDP, BRL, VCA, ...). - Opzet en implementatie van strategisch- en marketingbeleid: De basis voor alle veranderingen ligt in een duidelijk beeld van de ‘stip op de horizon’. Bij alle diensten en producten die wij leveren, moet de ondernemer weten waar hij/zij naartoe wil en waarom. Indien nodig ondersteunen wij de opzet van deze beeldvorming, eventueel uitgewerkt in een strategisch plan. - Opzet en implementatie van managementsystemen: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, GDP, BRC, HACCP, KZS, BRL 6001, HKZ-afgeleide normen (bijvoorbeeld voor kinderopvang organisaties en MEE-organisaties). - Opzet en implementatie van veiligheidssystemen: VCA*/VCA** voor aannemersbedrijven. - Bouw van HRM-structuren: opzet en implementatie van een totaal HR-beleid, of op onderdelen zoals formatiebeheer, werving en selectiesystematiek, intake- en exit procedures, functieomschrijvingen, functioneringsgesprekken, opleidingsstructuur, trainingen, portfolio opzet en beheer, integratie met Arbo en RI&E, (pro)actief acteren op ziekteverzuim(beleid), omgaan met privacyregelgeving, meting/bewaking/evaluatie, et cetera. - Opzet samenwerkingsverbanden: Navigatorpilots, de Blessurebalie.nl, fusiebegeleiding, diverse netwerken. Interimprojecten - Lijn- en stafmanagement: leidinggevende interim functies allen met een duidelijke focus op resultaat. - Opzet en uitvoering van Klant- en Medewerkertevredenheidonderzoek, geïntegreerd in kwaliteitsmanagementsystemen of autonoom. - Opzet en implementatie van communicatiebeleid en -structuren: als onderdeel van een organisatie, maar ook ter bevordering van project doorloop. - Ondersteuning bij ontwerp en invoering van huisstijl: vanuit kennis over de missie en cultuur van een organisatie. - Organisatie van ‘kick-off’ evenementen: voor een krachtige start van nieuwe organisaties of projecten. - Opzet, verzorging en uitvoering van ‘hands-on’ trainingen en workshops: vanuit klantvraag en/of marktbehoefte op het gebied van integraal kwaliteitsmanagement, interne audittrainingen, communicatie, gedrag, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, projectmanagement, timemanagement, persoonlijke effectiviteit, netwerken en diverse maatwerktrainingen. - Diverse coach- en bemiddelingstrajecten: op persoonlijk-, team-, organisatie- en/of ketenniveau. - Begeleiding van pakketkeuze (automatiseringstrajecten), waarbij het streven is een toekomst’proof’ automatiseringssysteem te kiezen. - Opzet en uitvoering van turn-key incentives: diverse management-outdoor-trainingen in o.a. Hongarije. Hierbij worden de deelnemers in een ‘rollercoaster’ geplaatst, heen en weer geslingerd tussen hun grenzen op emotie en inhoud. - Verzorging van presentaties: ter ondersteuning en direct in uitvoering, waarmee het bedrijf voorbereid is op lopende en nieuwe behoeften.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla id purus neque. Curabitur pulvinar elementum neque in dictum. Sed non lectus nec tortor iaculis tincidunt.

testimonial_author
Noah Padilla
CEO DEERCREATIVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla id purus neque. Curabitur pulvinar elementum neque in dictum. Sed non lectus nec tortor iaculis tincidunt.

testimonial_author
Noah Padilla
CEO DEERCREATIVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla id purus neque. Curabitur pulvinar elementum neque in dictum. Sed non lectus nec tortor iaculis tincidunt.

testimonial_author
Noah Padilla
CEO DEERCREATIVE

in samenwerking met ...

Om voor de klant een optimale oplossing voor zijn vraag te bewerkstelligen, werken we vaak samen met specialisten uit verschillende werkvelden.

Wilt u meer over ons weten, of heeft u een vraag?

Over kwaliteit en Covid-19

Covid-19 initieert een nieuwe contextanalyse… en meer... Zoals inmiddels is gebleken, zijn de gevolgen van het Covid-19 virus enorm. De effecten voor organisaties hebben zich positief of negatief gemanifesteerd. Om in de terminologie van de normeringen voor managementsystemen te blijven: er hebben zich kansen en bedreigingen voorgedaan. Vele ondernemers en bestuurders hebben de ontwikkelingen al dan niet ad hoc aangepakt en de nodige maatregelen genomen. Maar hebben alle gecertificeerde organisaties zich gerealiseerd dat de coronacrisis om een nieuwe contextanalyse vroeg (of vraagt)? Alle normeringen van managementsystemen met een HLS-structuur, beginnen hoofdstuk 4 in de eerste paragraaf met de zin: ‘De organisatie moet externe en interne onderwerpen vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar managementsysteem te behalen.’ Nu is COVID-19 wel een mooi voorbeeld van zo’n onderwerp. Los van de mogelijke consequenties voor de personele bezetting, hebben overheidsmaatregelen veelal (in)direct invloed op de bedrijfsvoering en dus ook op de resultaten. Ook de ketenpartners hebben mogelijk last of mogelijkheden, wat weer gevolgen voor uw organisatie kan hebben. Het is dus zaak om zo snel mogelijk een contextanalyse uit te voeren, waarin alle wensen, eisen en verwachtingen van de relevante stakeholders worden geverifieerd, de externe krachtenvelden én interne grootheden worden herijkt, om zo deze crisis met een acceptabel resultaat door te komen. De uitkomsten hebben niet alleen effect op de doelstellingen, maar ook op het risicomanagement, beschermende maatregelen, kennis van de medewerkers, communicatie, (planning van) audits, et cetera. Kortom… hoe helpt uw managementsysteem u, om de organisatie door deze pandemie heen te loodsen? Neem contact met ons op!