HR

GoedPersoneelsschap (GPS) door de invulling van personeelsbeleid, formatiebeheer, functies, werving & selectie, opleidingsplannen, functioneringssystematiek, ARBO/RI&E, enzovoort…

Zonder mensen, geen organisatie. Heel belangrijk is de rol van díe mensen, om het evenwicht in de organisatie te bereiken en behouden.