Over ons

In de jaren ’90 zijn we begonnen met de opzet van kwaliteitssystemen bij MKB-bedrijven door heel Nederland. In 2000 is de organisatie officieel onder haar huidige naam verder uitgebreid met de specialisaties strategie, HRM en communicatie in zowel profit-, als non-profitorganisaties.

Het leuke aan ons werk is vooral de diversiteit van organisaties en mensen: elke situatie vraagt weer om een maatgerichte aanpak. Deze verscheidenheid aan type klanten en soorten opdrachten maakt de grootte van de invalshoek waarmee naar oplossingen wordt gekeken. Toch blijkt dat binnen de driehoek mens-middelen-systeem de uitdagingen vaak op overeenkomstige punten samenkomen om het evenwicht tot stand te brengen én te bewaren. We hebben gaandeweg kennis opgedaan in verschillende branches: ziekenhuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ICT, productie, gemeenten, ministeries, hogescholen, verhuisbedrijven, autoschadeherstel, kinderopvang, horeca, logistiek, … Hierdoor ontstaan verrassende combinaties, zoals bijvoorbeeld tussen de Zorg en ICT, waaruit een testteam is ontstaan dat bemenst wordt door mensen met autisme.

Altijd werken we op projectbasis. Dit kenmerkt ook onze insteek en aanpak: de organisatie moet na onze ondersteuning in staat zijn om zelf verder te kunnen. Afhankelijk van de vraag en wens van de klant, kunnen wij in verschillende rollen onze ondersteuning bieden: als adviseur, interim, trainer of coach. Dit doen we ook vaak in samenwerking met andere professionals, of onder een label (LMR Academie, I am Travelling)

Hoe dan ook, we werken altijd doel- en resultaatgericht vanuit de mogelijkheden van de klant. Deze mogelijkheden worden vaak door ‘bedrijfsblindheid’ niet (h)erkend, wat menige voor de hand liggende verbetering in de weg staat. Onze brede frisse blik kan hierin vaak helpen.