Mediation

Na het behalen van de basiskwalificaties voor Mediator, is de specialisatie Arbeidsmediator een logisch vervolg. Met een technisch bedrijfskundige achtergrond en inmiddels tientallen jaren ervaring in allerlei type organisaties, lag de keuze om ook deze kant op te gaan erg voor de hand.

Mediation is in vele gevallen een elegante manier om kwesties op te lossen. Win-win is voor iedereen beter! De partijen die een kwestie willen oplossen maken samen, onder begeleiding van de mediator, een metaforische bergwandeling. De eerste klim is gericht op de verkenning van de wederzijdse standpunten en belangen. Als de top is bereikt, zullen de belangen met elkaar worden besproken en afgewogen. Daarna kan de afdaling verder naar het eindpunt worden gemaakt, waarbij het doel is om een wederzijds gedragen vaststelling van afspraken te maken.