Strategie

absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash

Door een interactieve contextanalyse ontwikkelt u visie, waarop u uw koers kunt afstemmen. Vervolgens stelt u de kaders voor uw bedrijfsvoering (lees ‘management systeem‘) vast, die we samen met u vertalen in beleid en doelstellingen.

 

Om een beeld te kunnen vormen hoe de toekomst er mogelijk uit zal gaan zien, is het zinvol eerst te inventariseren welke factoren daar invloed op hebben. Hiervoor kan een contextanalyse worden uitgevoerd, waarin de verschillende stakeholders met hun wensen, eisen en verwachtingen in kaart worden gebracht. Daarbij is van belang te weten hoe de omgeving (markt) eruitziet en welke risico’s en kansen hieruit volgen. Het resultaat is een beeld van de kaders waarbinnen uw bedrijfsvoering speelt.

Deze visiebepaling wordt ondersteund door verschillende modellen en uitdagende werkvormen. Ook de bepaling van de strategische richting wordt gevoed met beproefde en vooral praktische hulpmiddelen.

Aan de hand van de kaders en speerpunten kunnen keuzes worden gemaakt en het beleid kan worden vastgesteld. Om dit vervolgens uitvoerbaar te maken, stelt u samen met de betrokkenen de doelstellingen op. Zo weet iedereen wat de bedoeling is en zal er draagvlak zijn om samen aan een mooie toekomst te bouwen.