Weten wie je bent, wat je wilt, waár je naartoe wilt en hoe je daar komt? Zonder lange coachgesprekken, maar zelf ontdekken: lees meer over I am Travelling!

 

Lemke Consultants biedt integrale bedrijfskundige ondersteuning aan diverse organisaties. Het gaat hierbij altijd om een pragmatische aanpak van projecten op het gebied van strategie, structuur, mensen, systemen en processen.

Speerpunten zijn strategisch management, kwaliteit, HRM en communicatie. Deze onderwerpen worden op maat uitgewerkt in advies, interim management, trainingen en coaching.
We werken mensgericht. Dit doen we door (medewerkers van) klanten te laten excelleren in eigen talenten, door ze bewust te maken en aan te spreken op hun mogelijkheden. Hiermee verankeren we gewenste veranderingen.

Strategie

Door een interactieve contextanalyse ontwikkelt u visie om uw koers op af te stemmen. Dit vertalen samen met u in beleid en doelstellingen.


Kwaliteit
Wij verzorgen een pragmatische opzet, implementatie en borging van managementsystemen conform
ISO 9001, 14001, 27001, HKZ, BRC, VCA, ...


HR


GoedPersoneelsschap (GPS) door de invulling van personeelsbeleid, formatiebeheer, functies, werving & selectie, opleidingsplan, functionering, ARBO/RI&E,...

Communicatie

De bloedbaan van uw organisatie, intern én extern! Optimalisatie van overleg, presentaties, gebruik media, huisstijl, ...

Mediation

Met ingang van 2023 kunt u ook voor de bemiddeling bij arbeidskwesties bij ons terecht.

Wie zijn wij?

In de jaren ’90 is het begonnen met de opzet van kwaliteitssystemen bij voornamelijk MKB bedrijven door heel Nederland. In 2000 is de organisatie onder haar huidige naam verder uitgebreid met de specialisaties strategisch management, HRM en communicatie. De klanten zijn zowel profit-, als non-profitorganisaties.

Het  leuke aan dit werk is vooral de verscheidenheid van organisaties en mensen. Elke situatie vraagt weer om een specifieke aanpak. De verschillende type klanten en soorten opdrachten leiden tot een brede invalshoek, waarmee naar oplossingen wordt gekeken. Toch blijkt dat binnen de driehoek mens-middelen-systeem de uitdagingen vaak op overeenkomstige punten samenkomen, om de balans in een organisatie tot stand te brengen én te bewaren. We hebben gaandeweg kennis in diverse branches opgedaan: ziekenhuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ICT, productie, gemeenten, ministeries, hogescholen, verhuisbedrijven, autoschadeherstel, kinderopvang, horeca, logistiek, etc…. Hieruit ontstaan verrassende combinaties, zoals bijvoorbeeld tussen Zorg en ICT. Er is een testteam van software opgezet, dat bemenst wordt door mensen met autisme: een gouden combinatie!

Altijd werken we op projectbasis. Dit kenmerkt onze insteek en aanpak: de organisatie moet na onze ondersteuning in staat zijn om zelf verder te kunnen. Afhankelijk van de vraag en wens van de klant, kunnen wij op verschillende manieren onze ondersteuning bieden. Dit gebeurt in de rol adviseur, interim, trainer of coach. Hoe dan ook, we werken altijd doel- en resultaatgericht, vanuit de mogelijkheden van de klant. Deze mogelijkheden worden vaak door ‘bedrijfsblindheid’ niet (h)erkend, wat menige voor de hand liggende verbetering in de weg staat. Onze brede frisse blik kan hierin vaak helpen.

Hieronder ziet u met welke aandachtsgebieden wij ons tot nu toe hebben bezig gehouden en hoe deze onderwerpen over onze opdrachten zijn verdeeld (meer dan 200 opdrachten bij 100+ verschillende organisaties).

Naast een gediplomeerd mediator, hebben we nu ook de mediator met arbeidspecialisatie in huis. Het gaat hierbij om onafhankelijke professionele begeleiding bij dreigende en manifeste conflicten en/of spanningen in de samenwerking. Deze kunnen zich voordoen tussen individuen en/of groepen van individuen in relatie met arbeid(sverhoudigen) en organisatie(s). Het doel is om te komen tot een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing voor een aan arbeid gerelateerd conflict. Denk hierbij aan herstel van de samenwerking, overplaatsing of detachering of in overeenstemming bereikte beëindiging van een arbeidsovereenkomst van één (of beide) conflictpartijen. 

Strategie
managementsystemen
Trainingen
coaching
diversen

Verschillende rollen

ADVISEUR

TRAINER

COACH

INTERIM

MEDIATOR

producten

De diversiteit in geleverde diensten en producten is door de jaren heen groot. Toch is de focus gericht op (gecertificeerde) managementsystemen vanuit verschillende normeringen (ISO, HKZ, BRC, HACCP, GDP, BRL, VCA, ...):

Opzet en implementatie van strategisch- en marketingbeleid: De basis voor alle veranderingen ligt in een duidelijk beeld van de ‘stip op de horizon’. Bij alle diensten en producten die wij leveren, moet de ondernemer weten waar hij/zij naartoe wil en waarom. Indien nodig ondersteunen wij de opzet van deze beeldvorming, eventueel uitgewerkt in een strategisch plan.

Opzet en implementatie van managementsystemen: ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, GDP, BRC, HACCP, KZS, BRL 6001, HKZ-afgeleide normen (bijvoorbeeld voor kinderopvang organisaties, kleine ondernemingen en diverse MEE-organisaties).

Opzet en implementatie van veiligheidssystemen: VCA*/VCA** voor aannemersbedrijven.

Bouw van HRM-structuren: opzet en implementatie van een totaal HR-beleid, of op onderdelen zoals formatiebeheer, werving en selectiesystematiek, intake- en exit procedures, functieomschrijvingen, functioneringsgesprekken, opleidingsstructuur, trainingen, portfolio opzet en beheer, integratie met Arbo en RI&E, (pro)actief acteren op ziekteverzuim(beleid), omgaan met privacyregelgeving, meting/bewaking/evaluatie, et cetera.

Opzet samenwerkingsverbanden: Navigatorpilots, de Blessurebalie.nl, fusiebegeleiding, diverse netwerken.


Ook hebben we veel projecten op interim basis uitgevoerd:


Lijn- en stafmanagement: leidinggevende interim functies, allen met een duidelijke focus op resultaat.

Opzet en uitvoering van Klant- en Medewerkertevredenheidonderzoek, geïntegreerd in kwaliteitsmanagementsystemen of autonoom.

Opzet en implementatie van communicatiebeleid en -structuren: als onderdeel van een organisatie, maar ook ter bevordering van project doorloop.

Ondersteuning bij ontwerp en invoering van huisstijl: vanuit kennis over de missie en cultuur van een organisatie.

Organisatie van ‘kick-off’ evenementen: voor een krachtige start van nieuwe organisaties of projecten.

Opzet, verzorging en uitvoering van ‘hands-on’ trainingen en workshops: vanuit klantvraag en/of marktbehoefte op het gebied van integraal kwaliteitsmanagement, interne audittrainingen, communicatie, gedrag, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, projectmanagement, timemanagement, persoonlijke effectiviteit, netwerken en diverse maatwerktrainingen.

Diverse coach- en bemiddelingstrajecten: op persoonlijk-, team-, organisatie- en/of ketenniveau.

Begeleiding van pakketkeuze (automatiseringstrajecten), waarbij het streven is een toekomst’proof’ automatiseringssysteem te kiezen.

Opzet en uitvoering van turn-key incentives: diverse management development trainingen in o.a. Hongarije. Hierbij worden de deelnemers in een ‘rollercoaster’ geplaatst, heen en weer geslingerd tussen hun grenzen op emotie en inhoud.

Verzorging van presentaties: ter ondersteuning en direct in uitvoering, waarmee het bedrijf voorbereid is op lopende en nieuwe behoeften.

in samenwerking met ...

Om voor de klant een optimale oplossing voor zijn vraag te bewerkstelligen, werken we vaak samen met specialisten uit verschillende werkvelden. Ook ontwikkelen en voeren we gezamenlijk nieuwe producten en diensten onder verschillende labels.

Wilt u meer over ons weten, of heeft u een vraag?

Stel je voor dat je helemaal zelf op zoek kan gaan naar wie je bent, wat je wilt én hoe je daar komt…! Zelfstandig, maar wel gegidst. Ga op reis met I am Travelling en vind de nieuwe richting die je zoekt…

Klik op het logo om naar meer informatie te gaan